Välkommen till Chicos!

Ett nytt, fräscht familjedaghem i centrala Nynäshamn.

Sedan nyår 2013 har familjedaghemmet Chicos bedrivit sin verksamhet i centrala Nynäshamn.

Vi vill ge Dig en möjlighet att lämna Ditt/Dina barn i en trygg, trivsam, stimulerande och rolig miljö.

I vår verksamhet vill vi väcka barnets nyfikenhet och lust att lära.

Vi tillbringar flera timmar ute varje dag, då vi upptäcker vår vackra natur i årstidernas olika skiftningar.

Att vara en bra kompis och visa varandra respekt, omsorg och empati är grundpelare i vår verksamhet.

Två citat:

"Leken förbereder för livet och gör barnets eget liv begripligt"

"Vi kan inte skänka barnen framtiden, men vi kan ge dem nuet"

- KATHLEEN NORRIS -